Làm cách nào để thêm Fanpage vào Trình quản lý doanh nghiệp?

Siêng Văn 03/06/2021, Cập nhật: một năm trước

Chào bạn! Khi thêm trang fanpage vào trình quản lý kinh doanh, nghĩa là bạn đang xác nhận quyền sở hữu trang fanpage. Việc này  mang lại cho bạn  những lợi ích sau:

  • Không lo trang bị hack bị mất quyền quản trị
  • Dễ dàng phần quyền cho nhân sự công ty hoặc ai đó với nhiều tài sản đi cùng trang
  • Theo dõi các thống kê và báo cáo của trang một cách hệ thống hơn trong Facebook Analytic của trình quản lý doanh nghiệp của bạn.

Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu: 

  • Để thêm Trang, bạn cũng phải là quản trị viên trên Trang trong hơn 7 ngày. Nếu không phải là quản trị viên trên Trang, bạn sẽ phải yêu cầu quyền truy cập vào Trang.

  • Bạn phải là quản trị viên trong Trình quản lý kinh doanh.

  • Trang bạn đang cố gắng thêm không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay doanh nghiệp khác. Mỗi Trang chỉ có thể do một doanh nghiệp sở hữu.

  • Nếu Trang liên kết với một tài khoản kinh doanh trên Instagram, bạn cũng phải thêm tài khoản đó vào Trình quản lý kinh doanh. Tìm hiểu cách thêm tài khoản kinh doanh trên Instagram vào Trình quản lý kinh doanh.


Cách thêm Trang:

1. Truy cập Trình quản lý doanh nghiệp theo link: https://business.facebook.com/

 

2. Chọn Tài khoản → Trang => Chọn Thêm → Chọn Thêm Trang 

Chọn một trong 3 tùy chọn: Thêm Trang, Yêu cầu quyền truy cập Trang hoặc Tạo Trang mới.

Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc xác nhận Trang, hãy nhập tên hoặc URL trang Facebook.

 

 

3: Gõ và chọn tên trang hoặc nhập URL trang Facebook muốn thêm vào 

 

Bạn đã thêm được trang vào trình quản lý kinh doanh

Lưu ý: Bạn không thể chuyển quyền sở hữu Trang cho Trình quản lý doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp xóa Trang, doanh nghiệp khác sẽ có thể xác nhận Trang đó. Để xác nhận một Trang chưa được xác nhận, bạn cũng phải là quản trị viên trên Trang. Nếu bạn không phải là quản trị viên trên Trang, bạn sẽ phải yêu cầu quyền truy cập vào Trang.
 

Nguồn FacebookFacebook

 

 

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận