Làm thế nào để khắc phục sự cố về khác biệt giữa lượt click vào liên kết và lượt click ra ngoài?

Ngà Ngô 10/09/2020, Cập nhật: 6 tháng trước

Khắc phục sự cố về khác biệt giữa lượt click vào liên kết và lượt click ra ngoài

Số liệu lượt click ra ngoài đo lường số lượt click dẫn mọi người ra khỏi tài sản của Facebook, trong khi đó lượt click vào liên kết cho biết số lượt click vào các trang đích trên hoặc ngoài tài sản của Facebook. Nếu bạn đang sử dụng một định dạng quảng cáo mở ra trải nghiệm toàn màn hình, chẳng hạn như bộ sưu tập hoặc Canvas, thì lượt click ra ngoài có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về hiệu quả của quảng cáo.

Khắc phục sự cố về sự khác biệt giữa lượt click vào liên kết và lượt click ra ngoài

Thường xảy ra tình huống khi một lượt click vừa được báo cáo là lượt click vào liên kết vừa được báo cáo là lượt click ra ngoài. Ví dụ: khi nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo một hình ảnh để tăng lưu lượng truy cập vào trang web, họ có thể thiết lập nút kêu gọi hành động để chuyển mọi người từ quảng cáo đó sang trang web của mình. Trong trường hợp này, Facebook sẽ báo cáo các lượt click vào nút kêu gọi hành động hoặc hình ảnh vừa là lượt click vào liên kết vừa là lượt click ra ngoài.

Ngược lại, khi các doanh nghiệp sử dụng Canvas cho chiến dịch của mình, mọi người nhấn vào một quảng cáo trong Bảng tin và khi đó sẽ mở ra một trải nghiệm toàn màn hình nơi họ có thể cuộn qua các sản phẩm, nội dung và hình ảnh. Khi mọi người nhấp vào một liên kết trong trải nghiệm toàn màn hình chuyển họ tới một trang web hoặc trang đích bất kỳ nằm ngoài các tài sản của Facebook, chúng tôi sẽ chỉ báo cáo lượt click đó là lượt click ra ngoài.

Nguồn (Facebook): Khắc phục sự cố về khác biệt giữa lượt click vào liên kết và lượt click ra ngoài.

Ngà Ngô 10/09/2020, Cập nhật: 6 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận