Mục tiêu lưu lượng truy cập là gì?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 10 tháng trước

Mục tiêu lưu lượng truy cập được thiết kế để đưa mọi người đến với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Với lưu lượng truy cập là mục tiêu, bạn có thể tạo các quảng cáo:

 • Chuyển mọi người đến trang đích trên hoặc ngoài Facebook (Số lần nhấp vào trang web)
 • Tăng số người đi tới ứng dụng trên thiết bị di động hoặc máy tính của mình (Tương tác với ứng dụng)

Khi tạo quảng cáo có mục tiêu lưu lượng truy cập, bạn có thể:

 • Chọn vị trí bạn muốn thúc đẩy lưu lượng truy cập: Bạn có thể chọn Trang web hoặc Ứng dụng để chuyển mọi người tới trang web hoặc ứng dụng của mình.
 • Nhắm mục tiêu những người trước đây đã cài đặt ứng dụng của bạn: Bạn có thể nhắm mục tiêu những người đã cài đặt ứng dụng của mình trước kia trong phần Đối tượng của công cụ tạo quảng cáo.

Những nền tảng nào hỗ trợ mục tiêu lưu lượng truy cập?

 • Facebook
 • Instagram

Tôi có thể chọn định dạng quảng cáo nào từ trong mục tiêu lưu lượng truy cập?

 • Ảnh
 • Video
 • Quay vòng
 • Bản trình chiếu
 • Canvas

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/301780226847564.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 10 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận