Share Tài khoản ChatGPT cho học viên Brandee miễn phí

Siêng Văn 03/02/2023, Cập nhật: một năm trước

Vì tính ứng dụng cao của ChatGPT nên Brandee đã đăng ký 2 loại tài khoản thường và tài khoản Pro. Các bạn học viên học sẽ sử dụng tài khoản thường trong nhóm cộng đồng. Còn các bạn học viên mới đăng ký trong 01 năm trở lại sẽ có thể dùng thêm tài khoản Pro ở trong công cụ của tôi (ảnh bên dưới). Tuy nhiên, trước khi dùng thì các bạn cần đọc hướng dẫn bên dưới.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để sử dụng ChatGPT bạn cần làm theo hướng dẫn sau:
Bước 01: Cài trình duyệt Opera vào máy tính, tải ở link này https://www.opera.com/vi

Bước 02: Bật chức năng VPN trên trình duyệt Opera lên và chọn quốc gia Mỹ, Canada hoặc châu âu thì mới dùng được.

Tiếp theo chọn vùng là Mỹ hoặc Châu âu ở 

 

Bước 03: Truy cập vào website ChatGPT https://chat.openai.com/

Nếu bạn ra giao diện như vậy là thành công

Còn ra giao diện như ảnh dưới là việc đổi IP quốc gia Việt Nam sang quốc gia khác đã không thành công. Bạn sử dụng Add-on VPN khác, hãy thử add-on này https://chrome.google.com/webstore/detail/free-vpn-for-chrome-vpn-p/majdfhpaihoncoakbjgbdhglocklcgno (sau khi cài vào chrome thì hãy bật lên và chọn các quốc gia ở châu âu hoặc Mỹ, Canada)

 

Bước 04: Đăng nhập email và Pass (chỉ phục vụ học viên Brandee nên nếu là học viên cũ hoặc mới thì vào trang cộng đồng để lấy tài khoản)
https://www.facebook.com/groups/congdongbrandee

Anh chị em chưa phải học viên mà cần dùng thì có thể thử công cụ tương tự https://www.perplexity.ai

Siêng Văn 03/02/2023, Cập nhật: một năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận