Tại sao tôi không thể quảng cáo?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 7 tháng trước

Tại sao tôi không thể quảng cáo?

  • Truy cập Trang Facebook của bạn.

  • Tìm bài viết bạn muốn quảng cáo và di chuột qua Quảng cáo không khả dụng. Bạn sẽ thấy mẹo giải thích tại sao bạn không thể quảng cáo bài viết.

  • Để tìm hiểu thêm về lý do bạn không thể quảng cáo hoặc cách bạn có thể quảng cáo bài viết tương tự, hãy đọc mẹo và ghép mẹo đó với một trong những lý do dưới đây.

 

Lý do và giải pháp cho quảng cáo không khả dụng:

1. Không thể quảng cáo ảnh bìa

Không thể biến ảnh bìa thành quảng cáo vì bạn nên dành ngân sách của mình cho quảng cáo và chiến dịch quảng cáo để tăng khả năng tương tác và mức độ nhận biết thương hiệu cho đối tượng. Nếu ảnh bìa của bạn là nội dung thương hiệu mà bạn muốn chia sẻ với nhiều đối tượng hơn, hãy tải ảnh lên dưới dạng bài viết mới rồi quảng cáo bài viết đó

 

2. Không thể quảng cáo video bìa

Không thể biến video bìa thành quảng cáo vì bạn nên dành ngân sách của mình cho quảng cáo và chiến dịch quảng cáo để tăng khả năng tương tác và mức độ nhận biết thương hiệu cho đối tượng. Nếu video bìa của bạn là nội dung thương hiệu mà bạn muốn chia sẻ với nhiều đối tượng hơn, hãy tải video lên dưới dạng bài viết mới rồi quảng cáo bài viết đó.

 

3. Không thể quảng cáo bài viết này: 

Facebook không hỗ trợ quảng cáo các dạng bài viết: Ảnh đại diện, Bài viết nháp, Ghi chú hoặc bài viết chứa liên kết tới ghi chú, Video trực tiếp và video đã lên lịch, Album

Nếu các nội dung thuộc các trường hợp trên của bạn là nội dung thương hiệu mà bạn muốn chia sẻ với nhiều đối tượng hơn, hãy tải ảnh/video lên dưới dạng bài viết mới rồi quảng cáo bài viết đó.

 

4. Không thể quảng cáo bài viết đã chia sẻ

Nhằm đảm bảo những người xem nội dung của bạn biết ai là người đầu tiên đăng nội dung đó nên bạn không thể quảng cáo bài viết đã chia sẻ. Thay vào đó, hãy tạo bài viết mới có nội dung gốc rồi quảng cáo bài viết đó.

 

5. Không thể quảng cáo album chung

Bạn không thể quảng cáo album chung để đảm bảo những người xem nội dung của bạn biết ai là người đầu tiên đăng nội dung đó. Thay vào đó, hãy tạo bài viết mới có ảnh gốc rồi quảng cáo bài viết đó

6. Không thể quảng cáo bài viết đã hết hạn

Bài viết đã hết hạn không còn hữu ích cho đối tượng của bạn nên chúng tôi không muốn bạn quảng cáo nữa. Tạo bài viết mới (ngay cả khi bài viết đó tương tự hoặc giống hệt bài viết đã hết hạn) và quảng cáo bài viết đó.

7. Bài viết được quảng cáo không hỗ trợ ưu đãi đã hết hạn

Ưu đãi đã hết hạn không còn hữu ích cho đối tượng của bạn nên chúng tôi không muốn bạn quảng cáo nữa. Hãy tạo ưu đãi mới (ngay cả khi ưu đãi đó tương tự hoặc giống hệt ưu đãi trước) và quảng cáo ưu đãi đó.

8. Đăng trang này để quảng cáo bài viết

Nếu Trang của bạn đã bị hủy đăng, thì bạn sẽ không thể quảng cáo bài viết.

9. Yêu cầu quyền quảng cáo

Vai trò của bạn xác định những gì bạn có thể làm trên Trang. Để quảng cáo, hãy liên hệ với quản trị viên trên Trang và yêu cầu họ cập nhật vai trò của bạn trên Trang thành quản viên, nhà quảng cáo, người kiểm duyệt hoặc biên tập viên rồi thử quảng cáo bài viết của bạn.

10. URL trong quảng cáo không được chứa ID lượt click trên Facebook

Không thể quảng cáo bài viết nếu bài viết đó chứa ID lượt click trên Facebook. ID lượt click trên Facebook là một chuỗi các ký tự đôi khi được thêm vào cuối URL khi ai đó xem hoặc nhấp vào một liên kết trên Facebook. Tạo bài viết mới (ngay cả khi bài viết đó tương tự hoặc giống hệt bài viết hiện tại) và quảng cáo bài viết đó.

 

11. Trạng thái tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa

Vì tài khoản quảng cáo của bạn bị gắn cờ do có hoạt động bất thường nên không thể chạy bất kỳ bài viết được quảng cáo nào.

Để kiểm tra trạng thái tài khoản của bạn:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.

  2. Bên dưới trạng thái, hãy xác nhận trạng thái của bạn là Đang hoạt động.

Nếu bạn đã tự đóng tài khoản quảng cáo của mình và muốn kích hoạt lại tài khoản đó:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.

  2. Nhấp vào Kích hoạt lại ở đầu Trang.

Nếu bạn đang tìm trợ giúp về tài khoản quảng cáo, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ thông qua mẫu này. Chúng tôi sẽ giúp bạn khởi động lại quảng cáo sau khi chúng tôi xác nhận thông tin tài khoản của bạn.

12. Vô hiệu hóa tính năng thanh toán cho người dùng

Những người dùng có hoạt động bất thường trên tài khoản có thể bị hạn chế quảng cáo và tạm dừng phương thức thanh toán. Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, bạn có thể yêu cầu xem xét lại tài khoản quảng cáo của mình.

Sau khi xem xét lại, chúng tôi sẽ gửi đến hộp thư của bạn một thông báo về trạng thái quyền truy cập quảng cáo.

13. Không thể quảng cáo bài viết

Tin tuyển dụng mà bạn đang cố gắng quảng cáo không xuất hiện trên Trang của bạn vì tin đó chưa được đăng hoặc đã hết hạn. Tạo một tin tuyển dụng mới và quảng cáo tin đó sau khi phê duyệt.

14. Bạn không thể quảng cáo bài viết này

Với các bài viết trên trang fanpage không thể quảng cáo được. Hãy thử sử dụng Trình quản lý kinh doanh để tạo và quản lý quảng cáo cho Trang của bạn.

15. Không cho phép quảng cáo

Các trang vi phạm Chính sách quảng cáo hoặc các tiêu chuẩn khác của chúng tôi có thể bị hạn chế quảng cáo, bao gồm cả khả năng quảng cáo bài viết. Nếu cho rằng điều này là do nhầm lẫn, bạn có thể yêu cầu xem xét Trang.

 

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1575107409431290.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 7 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận