Thay đổi ngôn ngữ, múi giờ và các cài đặt khác của tài khoản AdWords

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 7 tháng trước

Bạn có thể thay đổi một số cài đặt nhất định của tài khoản AdWords, chẳng hạn như ngôn ngữ hiển thị, múi giờ và định dạng số. Lưu ý rằng việc thay đổi các cài đặt này sẽ không thay đổi cách mọi người nhìn thấy quảng cáo của bạn. Bài viết này giải thích cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị, định dạng số và múi giờ.

Hướng dẫn

Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Ngôn ngữ hiển thị là ngôn ngữ bạn thấy trong AdWords. Để thay đổi ngôn ngữ quảng cáo của bạn được hiển thị, hãy tìm hiểu thêm về cách nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ hoạt động.

Theo mặc định, tài khoản của bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ của Tài khoản Google của bạn. Những hướng dẫn này giải thích cách đặt một ngôn ngữ khác cho AdWords.

 1. Đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Trên tab Tùy chọn, cạnh "Tùy chọn ngôn ngữ và số", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn xem tài khoản AdWords.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Cách thay đổi định dạng số

Định dạng số thay đổi cách dấu chấm và dấu phẩy được sử dụng khi AdWords hiển thị số. Ví dụ: 2,000.50 so với 2.000,50

Lưu ý

Không phải mọi định dạng số đều có sẵn cho mọi ngôn ngữ hiển thị. Ngoài ra, một số ngôn ngữ hiển thị chỉ cho phép bạn chọn một định dạng số, do đó, tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn, cài đặt này có thể không chỉnh sửa được.

 1. Đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Trên tab Tùy chọn, cạnh "Tùy chọn ngôn ngữ và số", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chọn định dạng số bạn muốn sử dụng (theo quốc gia). 
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Cách thay đổi múi giờ

Múi giờ sẽ ảnh hưởng đến thời gian được hiển thị trên báo cáo và múi giờ có thể ảnh hưởng đến các cài đặt khác như nhắm mục tiêu. 

Xin lưu ý rằng múi giờ của bạn chỉ có thể được thay đổi một lần trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản.

Để yêu cầu thay đổi múi giờ, hãy liên hệ với chúng tôi.

Để xem múi giờ của bạn:

 1. Đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Trên tab Tùy chọn, bạn sẽ thấy múi giờ của mình được liệt kê bên dưới Tùy chọn tài khoản.

Cách thay đổi đơn vị tiền tệ

Bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích thanh toán và báo cáo. AdWords chỉ cho phép một đơn vị tiền tệ trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản.

Bạn có thể thấy đơn vị tiền tệ của mình trong Lịch sử giao dịch thanh toán:

 1. Đăng nhập vào AdWords.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào Lịch sử giao dịch ở bên trái và bạn sẽ thấy số tiền nợ cùng với một ký hiệu tiền tệ. Đây là đơn vị tiền tệ được sử dụng toàn bộ tài khoản của bạn.

Liên kết có liên quan

 • Cấp, chấp nhận hoặc loại bỏ quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn
 • Thay đổi địa chỉ email nhận thông báo

Content retrieved from:
https://support.google.com/adwords/answer/1704334?hl=vi.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 7 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận