Tôi có thể rút tiền từ tài khoản quảng cáo thủ công của mình không?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 9 tháng trước

Không, bạn không thể rút tiền từ tài khoản quảng cáo thủ công. Sau khi bạn mua quảng cáo bằng phương thức thanh toán thủ công, chúng tôi sẽ phân phối quảng cáo của bạn dựa trên ngân sách bạn đã chọn.

Bạn luôn có thể xem bảng phân tích chi tiết về các khoản phí được thực hiện trên tài khoản quảng cáo thủ công của bạn bằng cách truy cập phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1462671067306974.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 9 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận