Tôi có thể xem những thông tin chi tiết nào trên Instagram?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước

Qua Thông tin chi tiết trên Instagram doanh nghiệp bạn, bạn có thể tìm hiểu thêm về những người theo dõi mình, cũng như nội dung của bạn có hiệu quả như thế nào với đối tượng. Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về bài viết và tin cụ thể mà mình tạo để xem hiệu quả của từng bài viết cũng như cách mọi người tương tác với các bài viết đó. 

Lưu ý: bạn chỉ xem được các thông tin này khi tài khoản quảng Instagram cá nhân được chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. Xem hướng dẫn của Facebook Cách chuyển tài khoản Instagram sang tài khoản doanh nghiệp

Vào ứng dụng Instagram trên điện thoại của mình. 

1. Vào tab Thông tin chi tiết của trang

Tôi có thể xem những thông tin chi tiết nào trên Instagram

 

2. Xem nội dung các bài viết, tin, số lượt xem của bài 

Tôi có thể xem những thông tin chi tiết nào trên Instagram

 

3. Xem hoạt động: Phần này cho bạn xem thông tin chi tiết quan trọng trên trang doanh nghiệp trong 1 tuần qua như:  số người tiếp cận, lượt hiển thị, lượt tương tác  và Khám phá (số người xem nội dung và nơi họ thấy nội dung đó).

 

4. Đối tượng: xem thông tin về người theo dõi: độ tuổi, giới tính, thành phố, mức tăng số người theo dõi theo ngày hoặc theo giờ...

 

 

  

Nguồn: Giới thiệu về thông tin chi tiết trên Instagram

 

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận