Tỷ lệ vị trí phía trên hay tỷ lệ bị vượt vị trí là gì?

Phạm Văn Siêng 30/06/2022, Cập nhật: 2 năm trước

Tỷ lệ vị trí phía trên hay tỷ lệ vượt vị trí là tần suất quảng cáo của một nhà quảng cáo khác trong cùng một phiên đấu giá được hiển thị ở vị trí cao hơn quảng cáo của chính bạn, khi cả hai quảng cáo được hiển thị cùng lúc.

Ví dụ: Khách hàng gõ từ khoá "khoá học Marketing" trên Google và thấy kết quả của Brandee và của công ty B hiển thị cùng nhau. Thì trong 100 lần hiển thị cùng nhau nếu công ty B có 40 lần quảng cáo hiển thị cao hơn Brandee trong 100 lần. Thì tỷ lệ vượt vị trí của công ty B so với Brandee là 40%.

Ảnh minh hoạ cho khái niệm tỷ lệ vượt vị trí

Tỷ lệ vị trí phía trên

 

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận