Việc làm cho học viên BRANDEE tại THÀNH VINH HOLDINGS

Linh 04/05/2023, Cập nhật: một năm trước

Chào các bạn học viên Brandee.

Nhằm hỗ trợ việc làm cho các học viên chuyển việc, tìm việc sau khi học xong khoá Digital Marketing tại Brandee,

Brandee đã liên kết với Thành Vinh Holdings - công ty về E-Commerce tại Đà Nẵng.

Tuyển dụng thường xuyên 2 vị trí công việc:

Marketing Ads: https://www.thanhvinhgroup.com/tuyendungjuniormarketing

và Content Creator: https://www.thanhvinhgroup.com/tuyendungjuniorcreator

Giờ đây, các bạn học viên Brandee học xong có thể apply vào 2 vị trí đó, các bạn có thể nhắn cho Brandee để được gửi link đăng ký ứng tuyển, sau đó nhân sự Thành Vinh Holdings sẽ liên hệ phỏng vấn nhé.

Linh 04/05/2023, Cập nhật: một năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận