Danh mục

30/11/2019

Danh mục chứa thông tin của tất cả các mặt hàng bạn muốn quảng cáo trong quảng cáo trên Facebook. Bạn có thể sử dụng danh mục với nhiều loại và định dạng quảng cáo trên Facebook, bao gồm quảng cáo độngđịnh dạng quảng cáo bộ sưu tập.

* Nguồn: Facebook