Làm cách nào để chuyển đổi trang cá nhân trên Instagram sang Trang cá nhân doanh nghiệp?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước

Chuyển đổi Insragram cá nhân thành trang kinh doanh:

Truy cập trang cá nhân của bạn và nhấn vào 

truy cập Instagram Trang cá nhân nhấn vào Menu trên màn hình


Nhấn vào Cài đặt

Nhấn vào ​cài đặt tài khoản instagram

Nhấn vào Chuyển sang tài khoản công việc


Chọn chuyển loại tài khoản

Tiến hành thao tác và thực hiện theo các bước của Instagram
(Tùy chọn) Nếu muốn kết nối tài khoản của mình với Trang Facebook hiện có, bạn có thể làm như vậy nhưng điều này là không bắt buộc. Nếu định dùng ứng dụng bên thứ ba với trang kinh doanh trên Instagram, thì bạn phải kết nối trang kinh doanh đó với Trang Facebook. Hiện tại, bạn chỉ có thể kết nối một Trang Facebook với trang kinh doanh của mình.

Thêm các chi tiết chẳng hạn như thông tin liên hệ và danh mục của trang cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Nhấn vào Xong

Với tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ có quyền truy cập các tính năng mới dành cho doanh nghiệp và Thông tin chi tiết trên Instagram. Những công cụ này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn ai đang tương tác với doanh nghiệp của bạn trên Instagram. Bạn cũng có thể điều chỉnh quyền riêng tư của trang cá nhân trong phần Cài đặt bất cứ lúc nào.
 

Sau khi chuyển sang tài khoản doanh nghiệp nếu bạn cần chuyển về lại tài khoản cá nhân thì xem hướng dẫn ở đây

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận