Làm cách nào để chuyển đổi trang cá nhân trên Instagram sang Trang cá nhân doanh nghiệp?

30/11/2019

Chuyển đổi thành trang kinh doanh:

  1. Truy cập trang cá nhân của bạn và nhấn vào 
  2. Nhấn vào Cài đặt
  3. Nhấn vào Chuyển sang trang kinh doanh
  4. (Tùy chọn) Nếu muốn kết nối tài khoản của mình với Trang Facebook hiện có, bạn có thể làm như vậy nhưng điều này là không bắt buộc. Nếu định dùng ứng dụng bên thứ ba với trang kinh doanh trên Instagram, thì bạn phải kết nối trang kinh doanh đó với Trang Facebook. Hiện tại, bạn chỉ có thể kết nối một Trang Facebook với trang kinh doanh của mình.
  5. Thêm các chi tiết chẳng hạn như thông tin liên hệ và danh mục của trang cá nhân hoặc doanh nghiệp.
  6. Nhấn vào Xong

Với tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ có quyền truy cập các tính năng mới dành cho doanh nghiệp và Thông tin chi tiết trên Instagram. Những công cụ này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn ai đang tương tác với doanh nghiệp của bạn trên Instagram. Bạn cũng có thể điều chỉnh quyền riêng tư của trang cá nhân trong phần Cài đặt bất cứ lúc nào.

 

Bạn vẫn còn thắc mắc? Hãy tìm thêm hỗ trợ trên trang tài nguyên của chúng tôi.